The Club Team 2017-2018

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 Past presidents

President

 Helder Lemos  
Rtn.  Lemos

Secretary

 Roger Harste PHF  
Rtn.  Harste

Treasurer

 Peter Phillips PHF  
Rtn.  Phillips

Immediate Past President

 John Metcalfe  
Rtn.  Metcalfe

President Elect

 Ian Churley  
Rtn.  Churley

Rotary Foundation

 Derek Welton PHF  
Rtn.  Welton

Membership

 Neil Macalister PHF  
Rtn.  Macalister

Youth Service

 Ian Hepburn PHF  
Rtn.  Hepburn

Sports

 Barry Turner PHF  
Rtn.  Turner

Attendance

 Alan Pudney PHF  
Rtn.  Pudney

Speaker Secretary

 David Fincham PHF  
Rtn.  Fincham

Vocational

 Helder Lemos  
Rtn.  Lemos

Public Relations

 Barry Turner PHF  
Rtn.  Turner

Club Service

 Barry Turner PHF  
Rtn.  Turner

Primary Webmaster

 Neil Macalister PHF  
Rtn.  Macalister

District Council Rep.

 Roger Harste PHF  
Rtn.  Harste

Regalia

 Stefan Bokos PHF  
Rtn.  Bokos

RKHV - Chairman

 Christine Blackie  
Rtn.  Blackie

RKHV - Secretary

 Alan Buckley  
Rtn.  Buckley

RKHV - Membership Officer

 Wendy Snewing  

RKHV - Treasurer

 Gillian Harste  
Rtn.  Harste

RKHV - Community Officer

 Alan Buckley  
Rtn.  Buckley

Jazz Event

 Neil Macalister PHF  
Rtn.  Macalister

Golf Day

 Barry Turner PHF  
Rtn.  Turner

Social Events Co-ordinator

 Ian Churley  
Rtn.  Churley

Almoner

 Derek Welton PHF  
Rtn.  Welton

Sports, PR & Chinwag Newsletter

 Barry Turner PHF  
Rtn.  Turner

Club Admin C'tee Chairman

 Andrew Clarkson PHF  
Rtn.  Clarkson

Christmas Float

 Alan Pudney PHF  
Rtn.  Pudney

Special Events

 Ian Churley  
Rtn.  Churley

Executive Secretary

 Neil Macalister PHF  
Rtn.  Macalister