The Club Team 2017-2018

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 Past presidents

President

 Anthony Kingston  
Rtn.  Kingston

Secretary

 Paul Prichard  
Rtn.  Prichard

Treasurer

 Margaret Pepper  
Rtn.  Pepper

Immediate Past President

 Colin Jennings  
Rtn.  Jennings

Community

 Teresa Tasker  
Rtn.  Tasker

International

 Martyn Herring  
Rtn.  Herring

Rotary Foundation

 Margaret Pepper  
Rtn.  Pepper

Membership

 Leslie Chapman PHF  
Rtn.  Chapman

Youth Service

 Anthony Kingston  
Rtn.  Kingston

Sports

 Peter Drabble  
Rtn.  Drabble

Attendance

 Paul Prichard  
Rtn.  Prichard

Vocational

 Teresa Tasker  
Rtn.  Tasker

Fundraising

 Peter Drabble  
Rtn.  Drabble

IT

 Colin Jennings  
Rtn.  Jennings

Health and Safety

 Colin Jennings  
Rtn.  Jennings

Fellowship

 Victor Maloney  
Rtn.  Maloney

Primary Webmaster

 Colin Jennings  
Rtn.  Jennings

Golf Day Event

 Anthony Kingston  
Rtn.  Kingston

Malton War Memorial

 Colin Jennings  
Rtn.  Jennings

Club Visionary

 Leslie Chapman PHF  
Rtn.  Chapman

joint presudent

 John Dobson PHF  
Rtn.  Dobson

W J Trust

 John Dobson PHF  
Rtn.  Dobson

W J Trust

 Derek Fox  
Rtn.  Fox

Equality & Diversity

 Paul Prichard  
Rtn.  Prichard

Executive Secretary

 Paul Prichard  
Rtn.  Prichard

Trail Run & Golf Day

 Peter Drabble  
Rtn.  Drabble

Joint Youth Service

 Angela Joseph  
Rtn.  Joseph