Featured pages

Rotary Denbigh / Dinbych - welcome! Please scroll/swipe down through this page to find out more about us, in addition to the pages linked in the menu, top-left.

Presidential Handover


Retiring President Kevin hands over his responsibilities to President Hywel

details

Communications during WW2


False News - stage one

details

The 2019 Chester Raft Event


Once again the Rotary Club of Denbigh were represented

details

Speaker Meeting - Defibrillators


.

details

Fellowship Evening


Fellowship/Quiz evening

details

Club Walk - Cwm Idwal


A fantastic day for a walk

details

About us

Croeso i Glwb Rotary Dinbych

                Welcome to the Rotary Club of Denbigh.                

Mae Clwb Rotary Dinbych yn aelod o Rotary International, sef sefydliad o 1.3 miliwn o aelodau mewn 34,000 o glybiau sydd wedi'u lleoli ym mron pob gwlad yn y byd.

Mae'r aelodau yn rhan o rwydwaith byd-eang o wirfoddolwyr busnes, proffesiynol a chymunedol sy'n helpu i newid bywydau yn ein cymuned ni ein hunain ac mewn cymunedau dramor.

Ein prif arwyddair yw 'Gwasanaeth Uwchben Hunan' a mynegir hyn trwy ein prosiectau dyngarol. Ar yr un pryd, mae Rotary yn fudiad cymrodoriaeth, ac rydym yn gwneud yn siŵr yma yn Ninbych ein bod ni'n mwynhau ein hunain yn ein cyfarfodydd wythnosol, yn ein digwyddiadau cymdeithasol ac wrth i ni weithio ar ein prosiectau.

Rydym yn cwrdd fel arfer ar ddydd Mawrth ym Melin y Brookhouse, Ffordd Rhuthun,  Dinbych am 6.45 am 7.00pm. Mewn llawer o'n cyfarfodydd, mae gennym ni siaradwyr diddorol yn cael eu gwahodd i siarad â ni gan aelodau'r clwb. Mewn cyfarfodydd eraill, mae gennym gwisiau, gemau bwrdd, cyfraniadau aelodau, neu rydym yn sgwrsio ymysg ein gilydd. Mae gennym hefyd raglen chwaraeon ac yn aml yn mynd ati i bowlio deg, bowlio gwyrdd, golffio neu fynd am dro. Fel gyda phob clwb, rhaid inni sicrhau bod y clwb yn cael ei redeg yn dda ac unwaith y mis mae gennym gyfarfod busnes.

Os hoffech wybod mwy, ewch i'r dudalen 'Contact Us' neu cliciwch ar y botwm "Join Rotary" a bydd aelod o'r clwb mewn cysylltiad a chi.


The Rotary Club of Denbigh is a member of Rotary International, an organisation of 1.3 million members in 34,000 clubs located in nearly every country in the world.

Rotarians are part of a world-wide network of business, professional and community volunteers helping to change lives in our own community and in communities overseas.

Our main motto is 'Service Above Self' and this is expressed through our humanitarian projects.  At the same time Rotary is a fellowship movement and we make sure here in Denbigh that we enjoy ourselves in our weekly meetings, at our social events and as we work on our projects.

We meet most Tuesdays at the Brookhouse Mill , Ruthin, Road Denbigh at 6.45 for 7.00pm.  At many of our meetings we have interesting speakers invited to talk to us by members of the club.  At other meetings we have quizzes, board games, members' contributions or we just chat amongst ourselves.  We also have a sports programme and often go ten pin bowling, crown green bowling, golfing or go for  a walk.  As with every club, we have to make sure that the club is well run and once a month we have a business meeting at which there is also a great deal of fun to be had.

If you want to know more go to the 'Contact Us' page or click the 'Join Rotary' button and a member of the club will be in touch.
Happening soon...

Meetings and events happening soon

Tuesday 17th September 19.00 -

Club Visit - David Roberts


An evening visit to see the vintage tractor collection of Edwin Hughes, Cornist Ganol Farm, Halkyn, Flint, followed by a meal at The Cherry Pie restaurant

Tuesday 24th September 19.00 -

Speaker meeting - Kevin


Further details later

future events Past Events calendar district events local eventsRotary News

Be part of a global network of volunteers, trying to make the world a better place. Please also see the 'links & news' page for information from the local district and live feeds from Rotary International and Rotary International in GB&I.

Family Rotary club use skills to kick-start local charities


Rotary members unite to tackle world hungerMeetings & Venue

Where and when:

Brookhouse Mill Tavern
Ruthin Road
Denbigh We meet on Tuesdays at 1845 for 1900
(No meeting after a Bank Holiday)
Brookhouse Mill Tavern
Ruthin Road
Denbigh LL16 4RD  01745 813377

Meeting venue's web site

Web site about the locality

Get Directions

Enter your Postcode or Town