Detroit Visit by Team Egni, Ysgol Glan Clwyd

Tue, Aug 13th 2019 at 7:00 pm -

President Hywel with presenters Thia and Jac and speaker finder Ann

President Hywel with  presenters Thia and Jac and speaker finder Ann

Nos Fawrth y 13eg o Awst cawsom ein swyno gan ddau siaradwr ifanc o Ysgol Glan Clwyd. Roedd Thia Williams a Jac Williams gyda ni yn cynrychioli Tîm Egni - tîm o bedwar a gymhwysodd, nid yn unig y rowndiau rhanbarthol, ond hefyd rowndiau Prydain i ennill lle yn ystod mis Ebrill eleni ym Mhencampwriaethau Technoleg Gwyddoniaeth Ysgolion yn Detroit - canolbwynt o technoleg, gweithgynhyrchu, arloesi a chreadigrwydd - ar gyfer dathliad mwyaf y Byd o Dechnoleg Gwyddoniaeth i fyfyrwyr.

Rhoddodd Jac a Thia gyflwyniad proffesiynol a goleuedig iawn o’u profiadau yn gweithio hyd at y digwyddiad mawr, lle roeddent nid yn unig wedi cynhyrchu a dangos Robot ond hefyd yn gorfod rhoi cyflwyniad ar Disgyrchiant y Ddaear yn y Gofod.

Diolch Ann am drefnu'r noson.


On Tuesday evening the 13th of August we were enthralled by two young speakers from Ysgol Glan Clwyd.  Thia Williams and Jac Williams were with us representing Team Egni - a team of four that qualified, not only the regional, but also the British rounds to gain a place during April of this year at the Schools Science Technology Championships at Detroit  - a hub of technology, manufacturing, innovation and creativity  - for the World's largest celebration of Science Technology for students.

Both Jac and Thia gave a very professional and enlightening presentation of their experiences working up to the big event, where they not only had manufactured and demonstrated a Robot but also had to give a presentation on Earth Gravity in Space.

Thank you Ann for organising the evening.

Contact Ann Jones about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more