Me And My Job - Hamilton

Tue, Oct 8th 2019 at 7:00 pm -

An enlightening evening

President Hywel and Hamilton

On Tuesday evening the eigth of October members present were given an interesting and informative talk and presentation by Hamilton on his work as Community Paediatrician in the Vale of Clwyd and further.

Hamilton gave us an insight into his work dealing mainly with Autism - which includes visiting schools and other centres which care for sufferers, and briefly explained some of the treatments used to alleviate some of the effects and behaviour of victims of the condition. 

Thank you Hamilton.

Nos Fawrth yr wythfed o Hydref, cafodd aelodau a oedd yn bresennol sgwrs a chyflwyniad difyr gan Hamilton ar ei waith fel Pediatregydd Cymunedol yn Nhyffryn Clwyd ac ymhellach.

Rhoddodd Hamilton gipolwg i ni ar ei waith yn delio'n bennaf ag Awtistiaeth - sy'n cynnwys ymweld ac ysgolion a chanolfannau eraill sy'n gofalu am ddioddefwyr y cyflwr.  Esboniodd yn fyr ychydig o'r triniaeth a ddefnyddir i lehau rhai o effeithiau ac ymddygiad dioddefwyr y cyflwr.

Diolch Hamilton

Contact Hamilton Grantham about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more