My Experiences in Ghana

Tue, Oct 15th 2019 at 7:00 pm -

A presentation by Mari Wyn Jones

President Hywel, Mari and speaker finder Walter

Ddydd Mawrth y 15fed o Hydref cafodd aelodau'r clwb gyflwyniad gan Mari Wyn Jones yn dilyn ei hymweliad รข Ghana o dan y prosiect Interniaeth Feddygol Ar Gyfer Pobl Ifanc  a drefnir gan "Projects Abroad".

Er ei bod newydd gyrraedd ei phenblwydd yn 16 oed ond ychydig wythnosau ynghynt, mentrodd Mari, sy'n ddisgybl blwyddyn 12 yn Ysgol Maes Garmon Yr Wyddgrug, allan ar ei phen ei hun i Ghana ym mis Gorffennaf eleni, lle treuliodd bythefnos yn gweithio fel cynorthwyydd gwirfoddol mewn amryw glinig ac ysgolion o dan yr Interniaeth uchod.

Rhoddodd Mari gyflwyniad proffesiynol ac hyderus iawn ar ei phrofiad  yn ystod ei amser yn Ghana. Da iawn Mari.

On Tuesday the 15th of October club members were given a presentation by Mari Wyn Jones following her visit to Ghana under the Medical Internship For Teenagers project run by "Projects Abroad".

Although having just reached her 16th birthday a few week earlier, Mari, who is a year 12 pupil at Ysgol Maes Garmon Mold, ventured out on her own to Ghana in July this year, where she spent two weeks working as a volunteer helper at various clinics and schools under the above Internship.

Mari gave a very professional and confident presentation on her experiences during her time in Ghana. Well done Mari

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more