The Kanzi Kibera Trust

Tue, Oct 22nd 2019 at 7:00 pm -

A charity working in the poor areas of Nairobi

Speaker finder Peter with Dr Julie Reagan and President Hywel

At the meeting of Tuesday the 22nd October a talk was given by Dr Julie Reagan , who is chairman of the Kanzi Kibera Trust, who work mainly in the poor areas of Nairobi, Kenya.

The charity is mainly involved with supporting schools within these areas by, for example, equipping the kitchens so the children can have at least one proper meal a day, also providing training for the teachers and helping the children in the transition to secondary schools via sponsorship.

Thank you Julie for a very thought provoking presentation.  

Yn y cyfarfod nos Fawrth 22ain o Hydref, cafwyd sgwrs gan Dr Julie Reagan, sy'n gadeirydd Ymddiriedolaeth Kanzi Kibera, sydd yn gweithio'n bennaf yn ardaloedd tlawd Nairobi, Kenya.

Mae'r elusen yn ymwneud yn bennaf รข chefnogi ysgolion yn yr ardaloedd hyn trwy, er enghraifft, arfogi'r ceginau fel bod y plant yn gallu cael o leiaf un pryd bwyd llawn y dydd, hefyd yn darparu hyfforddiant i'r athrawon ac yn helpu'r plant wrth iddynt drosglwyddo i ysgolion uwchradd trwy nawdd.

Diolch Julie am gyflwyniad pryfoclyd iawn.

Contact Peter Wykes about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more