Sports Evening - Ten Pin Bowling

Tue, Nov 26th 2019 at 6:30 pm -

A successful competition


A successful Ten Pin Bowling competion was held on Tuesday the 23rd November at the Frith Beach Bowling Centre, Prestatyn.

Following some fearce(!!!) competition by all present, the eventual winners were as follows:

Highest Score - Hamilton

Fastest Bowl - Gwynfor

Special Prize - Lara

Following the bowling, we all departed to the Plough at St Asaph for a meal and presentation of prizes.

Thank you David R for organising the very enjoyable evening.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Bowlio Deg llwyddiannus iawn nos Fawrth y 23ain o Dachwedd yn y Canolfan Bowlio Y Frith, Prestatyn.

Yn dilyn cystadleuaeth brwd (!!!) gan bawb a oedd yn bresennol, yr enillwyr oedd fel a ganlyn:

Sgôr Uchaf - Hamilton

Bowlen Gyflymaf - Gwynfor

Gwobr Arbennig - Lara

Yn dilyn y bowlio, fe wnaethom ein ffordd tuag at Y Plough yn Llanelwy i gael pryd o fwyd a chyflwyno gwobrau.

Diolch David R am drefnu'r noson ddifyr dros ben.

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more