Annual Christmas Dinner

Tue, Dec 17th 2019 at 5:00 pm -

An excellent night of food and entertainment

President Hywel with Harry Mead, Gwenan Mars Lloyd and Ann Edwards on the keyboard

Cafwyd noson hynod ddifyr o adloniant a bwyd da nos Fawrth yr 17eg o Ragfyr pan gynhaliodd y clwb ein Cinio Nadolig blynyddol ym Melin Brookhouse.

Cyn y pryd bwyd, cawsom i gyd ein difyrru gan Harry Mead, disgybl yng Ngholeg Myddelton, a chwaraeodd medley o gerddoriaeth Nadoligaidd ar y bysellfwrdd. Dilynwyd hyn gan ddehongliad o garolau Nadoligaidd a ganwyd yn hyfryd iawn gan Gwenan Mars-Lloyd o Landyrnog, yng nghwmni Ann Edwards o Prion ar y bysellfwrdd.

Yn dilyn yr adloniant rhagorol, cafwyd wledd Nadolig gwych gan staff Melin Brookhouse.

Diolch Gwynn a Hywel am drefnu'r noson.

An extremely enjoyable evening of entertainment and good food was had on Tuesday the 17th of December when the club held it's annual Christmas Dinner at the Brookhouse Mill.

Prior to the meal, we were all entertained by Harry Mead, a pupil at Myddelton College, who played a medley of Christmas music on the keyboard. This was followed by a rendition of Christmas carols beautifully sung by Gwenan Mars-Lloyd of Llandyrnog, accompanied on the keyboard by Ann Edwards of Prion.

Following the excellent entertainment, a fantastic Christmas feast was served by the staff of Brookhouse Mill

Thank you Gwynn and Hywel for organising the evening.

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more