Speaker Meeting - AHDB

Tue, Jan 14th 2020 at 7:00 pm -

Fel mae pethau wedi newid ofewn y diwidiant llaeth.
How times have changed in the dairy industry.

Ein Llywydd Hywel gyda Richard Davies a Dilwyn Evans.                
President Hywel with Richard Davies and Dilwyn Evans.

A speaker meeting full of interesting data from within the dairy industry of the UK was held at Denbigh Golf Club on Tuesdasy the 14th of January.

Richard Davies of AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board) gave a very interesting insight into how the dairy industry of the UK has changed over the years - highlighting how the number of dairy farmers within the uk has dramatically declined over the last 60 years, but how the amount of milk produced is very similar.

There were many questions asked from by club members and many interesting facts pointed out by Richard. Thank you Dilwyn for organising the meeting.

Cynhaliwyd cyfarfod yn llawn data diddorol ofewn y diwydiant llaeth yr Y Deyrnas Unedig yng Nghlwb Golff Dinbych  nos Fawrth y 14eg o Ionawr.

Rhoddodd Richard Davies o AHDB (Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth) gipolwg diddorol iawn ar sut mae diwydiant llaeth y wlad hon wedi newid dros y blynyddoedd - gan dynnu sylw at sut mae nifer y ffermwyr llaeth yn y  Deyrnas Unedig wedi gostwng yn ddramatig dros y 60 mlynedd diwethaf, ond sut mae maint y llaeth a gynhyrchir yn debyg.

Gofynnwyd llawer o gwestiynau gan aelodau'r clwb a nododd Richard lawer o ffeithiau diddorol. Diolch Dilwyn am drefnu'r cyfarfod.

Dilwyn EvansContact Dilwyn Evans about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more