Charter Night - Valentine Ball

Fri, Feb 14th 2020 at 6:45 pm -

Oriel House, St Asaph


Cawsom hwyl ar y 14eg yn ein Dawns a Ffwlbri Sant Ffolant yn yr Oriel House. Roedd sbri ar y dawnsio i fand The Shambolix, ambell i gystadleuaeth a gwobrau o siocled a rhosynnau coch. Cafodd Gareth Roberts ei anrhydeddu fel Cymrawd Paul Harris am ei gyfraniad di flino at weithgareddau’r clwb Rotary. Diolch i bawb am godi £1600 at Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnwys yn rhai a gynnigiodd eitemau at ein Ocsiwn:  Deg te prynhawn yn Tal-y-Bryn gan Falmai Roberts, cwilt gan Nicky Barrie, Gwenan Carrington, Ceri Pickles, Eiddwen Watkin a Sian Woodward o glwb Cwiltio Dyffryn Clwyd a trip hofrennydd i ddau gan Faes Awyr Caernarfon.

Diolch i'n Llywdd Hywel am drefnu'r noson

We all enjoyed the Fun Valentine Ball at the Oriel House on the 14th. There was energetic dancing to The Shambolix, competitions with chocolates and roses as prizes. Gareth Roberts was honoured with the Paul Harris Fellowship in recognition of his valuable contribution to the Rotary club. Thanks to everyone for raising £1600 for the Welsh Air Ambulance including contributions to our auction: ten afternoon teas at Tal-y-Bryn from Falmai Roberts, a hand made quilt from Nicky Barrie, Gwenan Carrington, Ceri Pickles, Eiddwen Watkin and Sian Woodward members of Dyffryn Clwyd Quilters and a helicopter flight for two over Caernarfon Castle from Caernarfon Airport.

Thank you President Hywel for organising this event

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more