New member

New member inducted to Bala & Penllyn Rotary Club

Janet Jones inducted to Bala & Penllyn Rotary Club

The Rotary Club of Bala and Penllyn are pleased to announce that Janet Jones from Cefndwysarn has joined us. She will be a very useful member of our Club who raise money for local good causes as well as National and International Charities."We seek others to join the Club and increase our strength with this in mind" says Club President, Paul Dale. Anyone wishing to know more about the Club or wishing to join, please contact Paul Dale on paulkdale1@gmail.com  or telephone 01678 530771  


Mae Clwb Rotari y Bala a Phenllyn yn falch o gyhoeddi fod Janet Jones o Gefnddwysarn wedi ymuno a ni. Bydd hi'n aelod defnyddiol iawn o'n Clwb sy'n codi arian at achosion da lleol yn ogystal ag Elusennau Cenedlaethol a Rhyng-genedlaethol.  "O gofio hyn, rydym bob amser yn chwilio am eraill hoffai ymuno a'r Clwb i gryfhau'n haelodaeth," meddai Paul Dale, Llywydd presennol y Clwb Rotari.

Mae croeso i unrhyw un hoffai wybod mwy am y Clwb Rotari neu ymuno gysyllyu a Paul Dale ar paulkdale1@gmail.com neu ffonio  01678 530771

(ALL fields required)