Speaker Meeting - RYLA

Tue, Feb 18th 2020 at 7:00 pm -

A talk by our latest RYLA candidate


Rhoddwyd cyflwyniad proffesiynol a diddorol dros ben nos Fawrth y 18fed o Chwefror gan ein hymgeisydd RYLA 2019, Jennifer Turner o Ysgol Uchradd Dinbych. Soniodd Jennifer am ei phrofiadau yng Nghanolfan Hyfforddi Awyr Agored Arthog, rhwng Tywyn a Dolgellau, lle cyn i brofiadu arweinyddol yr wythnos, ni fyddai Jennifer erioed wedi breuddwydio am roi cyflwyniad i gr┼Áp o ddieithriaid. Roedd y profiad yn sicr wedi newid ei bywyd ac wedi rhoi llwybr iddi i'r dyfodol.

A very proffesional and interesting presentation was given on Tuesday evening the 18th of February by our 2019 RYLA candidate, Jennifer Turner.  Jennifer spoke of her experiences at The Arthog Outdoor Training Centre  between Tywyn and Dolgellau, where before the week's leadership experienes Jennifer would never have dreamed of giving a presentation to a group of strangers. The experince had certainly changed her life and given her a path to the future.

Contact Hamilton Grantham about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more