Speaker Meeting - RYLA

Tue 18th February 2020 at 7.00 pm -

A talk by our latest RYLA candidate

Rhoddwyd cyflwyniad proffesiynol a diddorol dros ben nos Fawrth y 18fed o Chwefror gan ein hymgeisydd RYLA 2019, Jennifer Turner o Ysgol Uchradd Dinbych. Soniodd Jennifer am ei phrofiadau yng Nghanolfan Hyfforddi Awyr Agored Arthog, rhwng Tywyn a Dolgellau, lle cyn i brofiadu arweinyddol yr wythnos, ni fyddai Jennifer erioed wedi breuddwydio am roi cyflwyniad i gr┼Áp o ddieithriaid. Roedd y profiad yn sicr wedi newid ei bywyd ac wedi rhoi llwybr iddi i'r dyfodol.

A very proffesional and interesting presentation was given on Tuesday evening the 18th of February by our 2019 RYLA candidate, Jennifer Turner.  Jennifer spoke of her experiences at The Arthog Outdoor Training Centre  between Tywyn and Dolgellau, where before the week's leadership experienes Jennifer would never have dreamed of giving a presentation to a group of strangers. The experince had certainly changed her life and given her a path to the future.

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)