Bulb Planting On Rotary Road

Sat 14th November 2020 at 12.00 am -

Daffodil planting on the Denbigh by-pass.

On Saturday, November 14th, a group of members of the Rotary Club of Denbigh planted hundreds of daffodil bulbs on the verge of the Denbigh by-pass. This is an annual activity and each year we hope for good weather to plant. We were very lucky this year and just missed the rain. The daffodils look great in the Spring, a real cheer up splash of colour. Many thanks to Denbighshire County Council and KTL Contracting Ltd. for their assistance with road management.

Ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 14eg, cododd gr┼Áp o aelodau Clwb Rotary Dinbych yn gynnar yn y bore i blannu cannoedd o fylbiau Cennin Pedr ar hyd ymyl y ffordd ar hyd ffordd osgoi Dinbych. Cawsom dywydd ffafriol ar gyfer y gwaith gan orffen cyn i'r glaw cyrraedd. Mae prydferthwch y blodau yn y gwanwyn yn codi'r galon a gwn bod yr haf ar y ffordd. Diolch i Gyngor Sir Ddinbych a KTL Contracting Ltd. am eu cymorth gyda rheoli traffig.