Hamper Deliveries

Wed 23rd December 2020 at 12.00 am -

Rotarians helping out with hamper deliveries for Denbigh Forget Me Not

Cafodd wyth aelod o'r Clwb Rotary, Dinbych y fraint o ddanfon hamperi yn ystod gyda’r nos 23ain o Ragfyr 

ar ran y ‘Denbigh Forget Me Not’ (DFMN). ‘Roedd aelodau DFMN wedi bod yn brysur yn paratoi'r hamperi yn barod. 

Fe lawiodd yn drwm yn ystod y danfon, ond braf oedd gweld boddhad yn wynebau’r Derbynwyr. Dyma rai o luniau 

aelodau y clwb Rotary yn y broses o lwytho. Gwnaed danfoniadau yn bennaf o fewn tref Dinbych ond hefyd i ddau 

gyfeiriad yn Henllan, tri yn y Groes a dau yn Llanelwy.


Eight members of the Rotary Club of Denbigh had the privilege of delivering hampers on the eve of the 

23rd December on behalf of the Denbigh Forget Me Not (DFMN). Members of DFMN had been busy preparing the 

hampers in readiness. It rained heavily during the delivery, but It was very gratifying to see the delighted 

faces of the Recipients. Here are some of the pictures of Rotarians in the process of loading. Deliveries 

were made mainly within the town of Denbigh but also to two addresses in Henllan, three in Groes & two 

at St Asaph.