Rotary at the Denbigh Show

Sat, Aug 27th 2022 at 10:10 am -

Junior Roll The Barrel at the show


Yn dilyn egwyl o ddwy flynedd oherwydd Covid, roedd Sioe flynyddol Dinbych yn ôl eleni ble unwaith eto roedd Clwb Rotary Dinbych yn gyfrifol am un o'r gatiau mynediad ac hefyd yn cynnal cystadluaeth Rholio'r Gasgen i rhai iau ar faes y sioe trwy gydol y dydd.

Yn dilyn dechrau araf yn ystod y bore, buan iawn y dechreuodd y cystadlu gynhyddu yn ystod y prynhawn, pan gafwyd mwy na 30 o ymdrechion i fod yn enillydd medal ar gyfer grwpiau o wahanol oedran (gweler llun bwrdd yr enillwyr) - da iawn bawb a gymerodd rhan.

Diolch i Dilwyn a'r tîm am drefnu'r gystadleuaeth ac am ofalu am y giat drwy'r dydd.

Following a break of two years because of Covid, the annual Denbigh Show was back this year where once again the Rotary Club of Denbigh manned one of the entry gates and also held a Junior Roll The Barrel competition on the show field throughout the day. 

Following a slow start during the morning, the competition soon got underway at a pace during the afternoon, when more that 30 attempts at being the winner of a medal for various age groups took place (see the winners board photo) - well done all who took part. 

Thank you Dilwyn and team for organising the competition and for manning the gate throughout the day.

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more