Ten Pin Bowling

Tue, Nov 15th 2022 at 6:30 pm -

A fun evening of Ten Pin Bowling


Cafwyd noson ddifyr iawn gan yr aelodau yng Nghlwb Bowlio’r Frith, Prestatyn ar nos Fawrth y 15fed o Dachwedd. Enillwyd y brif wobr a Chwpan TPB y clwb gan ein Llywydd Mike, felly llongyfarchiadau Mike - enillwyd y wobr "Arbennig" gan Bryn. Cafwyd pryd o fwyd pleserus iawn ar y ffordd adref yn Y New Inn, Dyserth.

Diolch Ann am drefnu’r noson


A very enjoyable evening was had by members at The Frith Bowling Club, Prestatyn on Tuesday the 15th of November. The top prize and the club TPB Cup was won by our President Mike, so congratulations Mike - the "Special" award was won by Bryn. A very enjoyable meal was had on the way home at The New Inn at Dyserth.

Thank you Ann for organising the evening.Contact Ann Jones about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more