Bulb Planting Time

Sat, Nov 26th 2022 at 9:00 am -

Bulb planting time on the Denbigh By-pass


Bore Sadwrn y 26ain o Dachwedd gwelwyd criw o aelodau o Glwb Rotari Dinbych allan gyda'u rhawiau a'u ffyrch yn barod i blannu bylbiau cennin Pedr ar Ffordd Rotari,neu fel caiff ei adnabod weithiau fel ffordd osgoi Dinbych. Hefyd eleni planwyd bylbiau clychau'r gog o gwmpas un o'r arwyddion "Rotary Road". 

Edrychwn ymlaen yn awr at y Gwanwyn i flasu ffrwyth ein llafur (gobeithio!!!).

Saturday morning the 26th of November saw a harty group of members of the Rotary Club of Denbigh out with their spades and forks ready to plant this years batch of daffodil bulbs on Rotary Road, or otherwise sometimes known as the Denbigh by-pass. Also planted this year were some bluebell bulbs surrounding one of the "Rotary Road" signs. 

We now look forward to the Spring to savour the fruits of our labour (hopefully!!!). 

Dilwyn EvansContact Dilwyn Evans about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more