Young Musicians

Sat, Feb 18th 2023 at 2:00 pm - 4:00 pm

.

.

Denbigh Rotary Club held a competition for young musicians at St Brigids school on the 8th February where students from the three Denbigh High schools took part. The instrumental section was won by Nathaniel Reed of Myddelton College and the vocal section by Bethan Guiver from St Brigids. Both students were then eligible to go onto the Rotary Ditrict 1180 competition held on the 18th February at Poulton Hall on the Wirral, where they gave a stunning performance. Once again they were successful and now go onto the Regional final in Stokesley North Yorkshire.

Cynhaliodd Clwb Rotary Dinbych gystadleuaeth i gerddorion ifanc yn ysgol y Santes Ffraid ar yr 8fed o Chwefror lle bu myfyrwyr o’r tair ysgol Uwchradd yn Ninbych yn cymryd rhan. Enillwyd yr adran offerynnol gan Nathaniel Reed o Goleg Myddelton a’r adran leisiol gan Bethan Guiver o St Brigids. Roedd y ddau fyfyriwr wedyn yn gymwys i fynd ymlaen i gystadleuaeth Ardal Rotary 1180 a gynhaliwyd ar 18 Chwefror yn Poulton Hall ar Gilgwri, lle cafwyd perfformiad syfrdanol. Unwaith eto buont yn llwyddiannus ac yn awr yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol Rhanbarthol yn Stokesley Gogledd Swydd Efrog.

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more