Club Treasure Hunt

Tue, Jun 13th 2023 at 6:00 pm -

An enjoyable evening of treasure hunting


Mwynhaodd aelodau Clwb Rotari Dinbych noson ddiddorol dros ben ar y 13eg o Fehefin pan aeth chwe char a chriw ar helfa drysor a drefnwyd gan Rotariaid Ifor a Kevin. Roedd yr helfa drysor ei hun yn dipyn o her dros yr 11 milltir a gwmpesir o Ddinbych i Lanrhaeadr i Landyrnog i Fodfari ac i'r man gorffen yng nghartref Kevin yn Nhremeirchion lle'r oedd pryd 2 gwrs bendigedig wedi ei baratoi gan wraig Kevin, Cathrin a Rotarian Ann. Rydym yn llongyfarch y car buddugol sef ddarpar aelod o'r clwb Evan Roberts a'r criw.

Hoffwn ddiolch i Ifor, Ann, Kevin a Cathrin am noson ddifyr iawn.

Members of the Rotary Club of Denbigh enjoyed a very interesting and rewarding evening on the 13th June when six cars and crew took on a treasure hunt organised by Rotarians Ifor and Kevin. The treasure hunt itself proved quite challenging over the 11 miles covered from Denbigh to Llanrhaeadr to Llandyrnog to Bodfari and to the finishing point at Kevin's home at Tremeirchion where a very tasteful 2 course meal was prepared by Kevin's wife, Cathrin and Rotarian Ann. We congratulate the wining car being prospective club member Evan Roberts and crew.

May we thank Ifor, Ann, Kevin and Cathrin for a very enjoyable evening.

Ifor JonesContact Ifor Jones about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more