Featured pages

Rotary Club of Llandudno - welcome! Please scroll/swipe down through this page to find out more about us, in addition to the pages linked in the menu, top-left.

On The Grapevine with Llandudno Rotary


Llandudno Rotary features in the Daily Post's "On The Grapevine" feature

details

Progress at Ilitha School


Updates on the progress of the Ilitha School project in Cape Town, South Africa

details

What is Rotary all about?


Find out more about the Rotary effect

details

About us

If you live or work in and around the Llandudno area, we invite you to -

  - meet new friends from differing walks of life

      - enjoy fun and fellowship with like minded people

      - help make your community a better and happier place

Rotary could be the answer - why not find out more?

Rotary provides opportunities to connect with people from all walks of life, and to serve the community - both local and worldwide - using your talents, skills and experience. Rotarians have fun and together help others.

Rotarians enjoy activities that offer diversions from today's demanding professional and personal schedules. These can give back to the community through service or can simply be having a good time.

Llandudno Rotarians contribute in many ways to the local area as well as the town, helping it be the special place to live, work or retire.

Rotary helps personal development by continuing one's growth and understanding in human relations and by extending leadership skills. Rotary helps one learn how to motivate, influence and lead.  And, as people committed to common values, Rotary means you can access and network with Clubs all over the UK and the wider world...where a warm welcome is always assured for you and your family.

Rotarians believe that whilst it is nice to be important, it is more important to be nice.

For more information look around the site using the menus at the top of the page.

Os ydych chi`n byw yn neu yng nghyffiniau Llandudno rydym yn eich gwahodd i-

-gyfarfod âffrindiau newydd o wahanol gefndiroedd

-fwynhau hwyl a chwmni rhai sydd`n rhannu eich diddordebau

-helpu i wneud eich cymuned yn le gwell a hapusach

Gall Rotary fod yr ateb – beth am fwy o wybodaeth?

Mae Rotary yn cynnig cyfleoedd i gysylltu â phobl o bob cenfndir, ac i wasanaethu`r gumuned -yn lleol ac yn fyd-eang -trwy ddefnyddio eich doniau, eich sgiliau a`ch profiadau.  Mae pobl Rotary yn cael hwyl gyda`i gilydd ac yn helpu eraill.

Mae pobl Rotary yn mwynhau gweithgareddau sy`n cynnig difyrrwch ac amrywiaeth oddiwrth bywydau prysur proffesiynnol a phersonol. Gall hyn olygu talu`n ôl i`r gymuned trwy wasanaeth neu, yn syml, trwy fwynhad.

Mae Rotarians Llandudno yn cyfrannu mewn llawer ffyrdd, i`r cylch yn ogystal â`r dref, gan helpu i wneud yr ardal yn le arbennig i fyw ynddi, i weithio neu i ymddeol iddi. 

Mae Rotary`n helpu datblygiad unigolion drwy ddatblygu tyfiant a dealltwriaeth mewn perthynas rhwng pobl a thrwy ymestyn sgiliau arweinyddiaeth. Mae Rotary yn ein dysgu i ysgogi, i ddylanwadu ac i arwain. Hefyd, gan fod gwerthoedd tebyg gennym, mae Rotary`n golygu y gallwch gael mynediad i rwydwaith o glybiau ar hyd a lled y DU a thrwy`r byd eang lle mae croeso cynnes i chi a`ch teulu.

Open Invitation

Everyone is welcomed in Rotary.  Whether you live anywhere in the local area - not just Llandudno! - or have recently moved to the area, whether you work locally, are retired or are looking for a worthwhile social life, why not come along and see what Rotary is all about.

Rotarians visiting Llandudno are equally welcome to join us.

Gwahoddiad Agored

Mae pawb yn cael croeso yn Rotary.  Os ydych yn byw yn yr ardal- nid yn unig yn nhref Llandudno- neu os ydych wedi symud i`r cylch yn ddiweddar, os ydych chi`n gweithio`n lleol, wedi ymddeol neu`n chwilio am fywyd cymdeithasol buddiol, dewch i`n gweld.

Mae croeso cynnes i Rotarians sy`n ymweld â Llandudno. 

Meeting details are shown at the foot of this page

A FEDRWCH CHI EIN HELPU?

Ar hyn o bryd dyma`r unig ran o`r wefan sydd yn Gymraeg.  Hoffwn fod yn hollol ddwyieithog trwy ddarganfod gwefanfeistr ar gyfer y rhan Gymraeg o`r wefan.  Ydych chi`n fodlon gwneud hyn?  Yn anffodus does dim tâl ond mi fyddwch chi`n rhan bwysig o sefydliad gwerthfawr a gallwch ymaelodi gyda croeso mawr.

Oes gennych chi ddiddordeb?  Cysylltwch â  rotaryllandudno@gmail.comneu ffoniwch 07492 901899 I gael rhagor o wybodaeth. Diolch.

Happening soon...

Meetings and events happening soon

Tuesday 21st November 19.15 -

Gavin Davies - 'Website security - staying safe on the Internet.'


Tuesday 28th November 19.15

Social evening - (Christmas Quiz with Mike Dean)


Tuesday 5th December 19.15 -

Colin Lovell - 'Important dates in our Club's 90 year history'


Tuesday 12th December 18.30 -

Visit to Ysgol Gogarth


Tour of the school then return to the Queen's Hotel for meal.

future events completed calendar district eventsOur Social Media


Rotary News

Be part of a global network of volunteers, trying to make the world a better place. Please also see the 'links & news' page for information from the local district and live feeds from Rotary International and Rotary International in GB&I.

Rotary Young Citizen Awards


Watch coverage of the 2017 'Rotary Young Citizen Awards', highlighting outstanding young people.


Details on RotaryGBI.org

How Rotary is Funding Polio Immunization in 2017


Find out more about Rotary fighting disease


Details on Rotary.org

Meetings & Venue

Where and when:

We meet on Tuesdays at 1915
(No meeting following a Bank Holiday. Business Meetings will commence at 1900 hrs.)
The Queen's Hotel
Promenade
Llandudno
Conwy LL30 2LE  01492 877218

Meeting venue's web site

Web site about the locality

Get Directions

Enter your Postcode or Town