The Club Team 2023-2024


President

 Peter King  MPHF  
Rtn. Peter King

Secretary

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

Treasurer

 Noel Simmons  PHF  
Rtn. Noel Simmons

Immediate Past President

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

President Elect

 James Onions  PHF  
Rtn. James Onions

Public Image

 Richard Mason   
Rtn. Richard Mason

Community

 Senimili Kamikamica   
Rtn. Senimili Kamikamica

Membership

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

Rotaract

 Sharona Pickering   

Youth Service

 Senimili Kamikamica   
Rtn. Senimili Kamikamica

Attendance

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

Speaker Secretary

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

Vocational

 Richard Morris  PHF  
Rtn. Richard Morris

Safeguarding

 Mike Akers   
Rtn. Mike Akers

Fundraising

 Richard Mason   
Rtn. Richard Mason

Administration

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

Public Relations

 Richard Mason   
Rtn. Richard Mason

IT

 Noel Simmons  PHF  
Rtn. Noel Simmons

Health and Safety

 Mike Akers   
Rtn. Mike Akers

Club Service

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

Environment

 James Onions  PHF  
Rtn. James Onions

Primary Webmaster

 Noel Simmons  PHF  
Rtn. Noel Simmons

District Council Rep.

 Paul Raven-Hill  PHF  
Rtn. Paul Raven-Hill

District Council Rep.

 Peter King  MPHF  
Rtn. Peter King

International / Rotary Foundation

 James Onions  PHF  
Rtn. James Onions

RIBI President 2014-15

 Peter King  MPHF  
Rtn. Peter King

Community & Vocational

 Senimili Kamikamica   
Rtn. Senimili Kamikamica

Executive Secretary

 Noel Simmons  PHF  
Rtn. Noel Simmons

Club Data Protection

 Noel Simmons  PHF  
Rtn. Noel Simmons

Compliance

 Mike Akers   
Rtn. Mike Akers

Club Service Projects Chair

 Senimili Kamikamica   
Rtn. Senimili Kamikamica

Club Public Image Chair

 Richard Mason   
Rtn. Richard Mason

Environment

 James Onions  PHF  
Rtn. James Onions