The Club Team 2019-2020

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 Past presidents

President (3rd Jul 2019 - 30th Jun 2020)

 Ivan Merrick  
Rtn.  Merrick

Secretary (3rd Jul 2019 - 30th Jun 2020)

 Thomas Murphy PHF  

Treasurer

 Martin Egan  

Immediate Past President

 Thomas Mulligan  
Rtn.  Mulligan

President Elect

 Billy Nott  

Community

 Pat Ryan  

Membership (1st Jul 2020 - 30th Jun 2020)

 Ciaran Mannion  
Rtn.  Mannion

Membership (1st Jul 2020 - 30th Jun 2020)

 Ciaran Mannion  
Rtn.  Mannion

Membership (3rd Jul 2019 - 30th Jun 2020)

 Ciaran Mannion  
Rtn.  Mannion

Youth Service

 Thomas Mulligan  
Rtn.  Mulligan

Safeguarding

 Kate  Murphy-Flynn  

Primary Webmaster

 Thomas Mulligan  
Rtn.  Mulligan

District Council Rep.

 Ivan Merrick  
Rtn.  Merrick