The Club Team 2022-2023


President

 Jim Stark   

Secretary

 David Hunter  MPHF  

Treasurer (18th Jul 2022 - 30th Jun 2023)

 Dennis Brooks  PHF  

President Elect

 John Gilfillan   

Community

 John Gilfillan   

International

 Tom Russell  PHF  
Rtn. Tom Russell

Rotary Foundation (18th Jul 2022 - 30th Jun 2023)

 Tom Russell  PHF  
Rtn. Tom Russell

Membership (18th Jul 2022 - 30th Jun 2023)

 John Gilfillan   

Youth Service

 Jim Stark   

Safeguarding

 David Hunter  MPHF  

Administration

 David Hunter  MPHF  

Public Relations

 Jim Stark   

IT

 David Hunter  MPHF  

Primary Webmaster

 David Hunter  MPHF  

Primary School Quiz

 Jim Stark   

RYLA

 Jim Stark   

Shelter Box

 Tom Russell  PHF  
Rtn. Tom Russell

Shoe Box

 Tom Russell  PHF  
Rtn. Tom Russell

Club Treasurer (18th Jul 2022 - 30th Jun 2023)

 Dennis Brooks  PHF  

Executive Secretary (18th Jul 2022 - 30th Jun 2023)

 David Hunter  MPHF  

Club Data Protection

 David Hunter  MPHF