Past Presidents

2019-2020

 Diane Garriock  
Rtn. Diane Garriock

2018-2019

 Doug Ritchie PHF  
Rtn. Doug Ritchie

2017-2018

 Brian Shaw  
Rtn. Brian Shaw

2016-2017

 Cath Chorley  
Rtn. Cath Chorley

2015-2016

 Colin Bruce  
Rtn. Colin Bruce

2014-2015

 Hamish Ferguson *  
Rtn. Hamish Ferguson  *

2013-2014

 Robert Smith  
Rtn. Robert Smith

2012-2013

 John Liston PHF  
Rtn. John Liston

2011-2012

 Fred Housego PHF  
Rtn. Fred Housego

2010-2011

 Robert Tait  
Rtn. Robert Tait

2009-2010

 John Blyth  
Rtn. John Blyth

2008-2009

 Robin Park PHF  
Rtn. Robin Park

2007-2008

 Donald McCorkindale  
Rtn. Donald McCorkindale

2006-2007

 David McPherson PHF  
Rtn. David McPherson

2005-2006

 Joe Petrie  
Rtn. Joe Petrie

2004-2005

 John Taddei PHF  
Rtn. John Taddei

2003-2004

 Hamish Hardie  
Rtn. Hamish Hardie

2002-2003

 Mike Lambert *  
Rtn. Mike Lambert  *

2001-2002

 Ian MacFarlane  
Rtn. Ian MacFarlane

2000-2001

 Hank John  
Rtn. Hank John

1999-2000

 Jim Aitken PHF  
Rtn. Jim Aitken

1998-1999

 Graham Calder  
Rtn. Graham Calder

1997-1998

 John Fotheringham  
Rtn. John Fotheringham

1996-1997

 David Chadwick PHF  
Rtn. David Chadwick

1995-1996

 John Thompson  
Rtn. John Thompson

1994-1995

 Ian Wilson PHF  
Rtn. Ian Wilson

1993-1994

 Mike Barnard *  
Rtn. Mike Barnard  *

1992-1993

 Tom Clarke  
Rtn. Tom Clarke

1991-1992

 Victor Scott  
Rtn. Victor Scott

1990-1991

 Jim Aitken PHF  
Rtn. Jim Aitken

1989-1990

 John Wilson  
Rtn. John Wilson

1988-1989

 Craig Hutcheson  
Rtn. Craig Hutcheson

1987-1988

 Alasdair Raffan PHF  
Rtn. Alasdair Raffan

1986-1987

 Sam Black * PHF  
Rtn. Sam Black  *

1985-1986

 Colin Stirling  
Rtn. Colin Stirling

1984-1985

 John Harris  
Rtn. John Harris

1983-1984

 Tom Wilson  
Rtn. Tom Wilson

1982-1983

 Ken Ritchie PHF  
Rtn. Ken Ritchie

1981-1982

 David Scott PHF  
Rtn. David Scott

1980-1981

 Mike Hogg  
Rtn. Mike Hogg

1979-1980

 Ian Harley PHF  
Rtn. Ian Harley

1978-1979

 Jim Murray *  
Rtn. Jim Murray  *

1977-1978

 Douglas Lamond PHF  
Rtn. Douglas Lamond

1976-1977

 David Chalmers  
Rtn. David Chalmers

1975-1976

 James Cook PHF  
Rtn. James Cook

1974-1975

 Peter Yule  
Rtn. Peter Yule