About us

CROESO

 

WELCOME

 Rydym yn glwb gwasanaeth gyda thua 30 aelod sy'n gwirfoddoli ein hamser a'n hadnoddau.  ELENI RYDYM YN DATHLU 75 MLYNEDD O WASANAETH FEL CLWB.  Ein prif nod yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, ac ar yr un pryd cymdeithasu a threfnu gweithgareddau difyr. Rydym yn codi arian at achosion lleol, yn trefnu digwyddiadau cymunedol, yn hyrwyddo cyflawniadau pobl ifanc ac yn ymateb i argyfyngau brys/a thrychinebau pan allwn. Fel rheol rydym ni'n cwrdd ddwiwaeth y mis ar gyfer cinio ac i drafod busnes y clwb neu i groesawu siaradwr gwadd.    EDRYCHWCH ALLAN AM FANYLION EIN DATHLIADAU AR Y PROM 29-30 GORFFENNAF
 
We are a service club of around 30 members who volunteer our time and resources. THIS YEAR WE CELEBRATE OUR 75TH ANNIVERSARY. Our primary aim is to make a difference to the lives of people, whilst at the same time socialising and organising entertaining activities. We raise funds for local causes, organise community events, promote the achievements of young people and respond to emergency/disaster crises when we can. We normally meet twice a month for lunch to discuss club business or to welcome a guest speaker.WE HAVE A CELEBRATORY WEEKEND ON JULY 29TH-30TH IN THE BANDSTAND ON THE PROMENADE. MORE DETAILS TO FOLLOW 

Our Social Media

Meetings & Venue

Where and when:

We meet on Tuesdays at 12:45

(We meet on the 1st and 3rd Tuesday of the month plus an evening meeting on the 5th Tuesday. We do not meet on a Tuesday following a Bank Holiday.) Marine Terrace

Aberystwyth
SY23 2BX  01970 612444
W3W:  //////preheated.shunted.hardening

Web site about the locality

Get Directions

Enter your Postcode or Town

Rotary News

Be part of a global network of volunteers, trying to make the world a better place. Please also see the 'links & news' page for information from the local district and live feeds from Rotary International and Rotary International in GB&I.

Rotary serving communities through supporting foodbanks

Diversity is part of Rotary’s core values