About us

CROESO

 

WELCOME

RYDYM YN BOBL GWEITHREDU: GWNEUD GWAHANIAETH YN EIN CYMUNEDAU

Rotary yw un o sefydliadau aelodaeth fyd-eang a gwasanaeth dyngarol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y byd, gyda 1.2 miliwn o aelodau mewn 35,000 o glybiau mewn dros 200 o wledydd. Rydym yn estyn allan yn fyd-eang ac yn lleol i gyflawni prosiectau gartref a thramor.

Trwy aelodaeth o Rotary Aberystwyth, byddwch yn sicrhau'r platfform i droi eich syniadau a'ch angerdd am newid yn gamau gweithredu, datblygu eich sgiliau a meithrin perthnasoedd parhaol.

Mae cymaint y gallwch chi ei ennill:

·        TYFWCH EICH RHWYDWAITH CYMDEITHASOL

·        DATBLYGU EICH SGILIAU

·        GOHIRIO EICH DEALLTWRIAETH

·        CYFARFOD POBL NEWYDD A MWYNHAU CYFLEOEDD NEWYDD

·        GWEITHIO GYDA SEFYDLIADAU ARWAIN

 

WE ARE PEOPLE OF ACTION: MAKING A DIFFERENCE IN OUR COMMUNITIES

Rotary is one of the world's largest and most successful global membership and humanitarian service organisations, with 1.2 million members in 35,000 clubs in over 200 countries. We reach out globally and locally to deliver projects at home and overseas.

 

Through membership of Aberystwyth Rotary, you will secure the platform to turn your  ideas and passion for change into action, develop your skills and build lasting relationships.

 

There is so much you can gain:

·        GROW YOUR SOCIAL NETWORK

·        DEVELOP YOUR SKILLS

·        ENHANCE YOUR UNDERSTANDING

·        MEET NEW PEOPLE AND ENJOY NEW OPPORTUNITIES

·        WORK WITH LEADING ORGANISATIONS