About us

CROESO

 

WELCOME

EIN NOD YW GWEITHREDU: GWNEUD GWAHANIAETH YN EIN CYMUNEDAU

Mae Rotary yn un o'r mudiadau byd-eang mwyaf llwyddiannus, a mwyaf o ran nifer aelodaeth, sy'n cynnig gwasanaeth dyngarol, gydag 1.2 miliwn o aelodau mewn 35,000 o glybiau ar draws dau gant a mwy o wledydd. Rydym yn estyn allan ledled y byd ac yn gweithredu'n lleol, gan gyflawni prosiectau gartref a thramor.

Trwy fod un aelod o Rotary Aberystwyth, fe fydd gennych lwyfan i droi eich syniadau a'ch brwdfrydedd yn weithredoedd, gan ddatblygu eich sgiliau a meithrin cyd-berthynas ag eraill.

Dyma rae o fanteision aelodaeth o Rotary i chi:

·        EHANGU EICH RHWYDWAITH CYMDEITHASOL

·        DATBLYGU EICH SGILIAU

·        DYFNHAU EICH DEALLTWRIAETH

·        CWRDD A PHOBOL NEWYDD A MWYNHAU CYFLEON NEWYDD

·        CYDWEITHIO A  SEFYDLIADAU BLAENGAR

 

WE ARE PEOPLE OF ACTION: MAKING A DIFFERENCE IN OUR COMMUNITIES

Rotary is one of the world's largest and most successful global membership and humanitarian service organisations, with 1.2 million members in 35,000 clubs in over 200 countries. We reach out globally and locally to deliver projects at home and overseas.

 

Through membership of Aberystwyth Rotary, you will secure the platform to turn your  ideas and passion for change into action, develop your skills and build lasting relationships.

 

There is so much you can gain:

·        GROW YOUR SOCIAL NETWORK

·        DEVELOP YOUR SKILLS

·        ENHANCE YOUR UNDERSTANDING

·        MEET NEW PEOPLE AND ENJOY NEW OPPORTUNITIES

·        WORK WITH LEADING ORGANISATIONS