The Club Team 2022-2023


President

 John Yule   
Rtn. John Yule

Secretary

 Charlotte Dodden   
Rtn. Charlotte Dodden

Treasurer

 Shaun Green   
Rtn. Shaun Green

Immediate Past President (1st Jul 2022 - 21st Feb 2023)

 Bill Barber   
Rtn. Bill Barber

President Elect

 Will Cowell   
Rtn. Will Cowell

President Nominee

 Charlotte Dodden   
Rtn. Charlotte Dodden

Public Image (1st Jul 2022 - 11th Jan 2023)

 Mark Pettitt  PHF  
Rtn. Mark Pettitt

International

 Mark Pettitt  PHF  
Rtn. Mark Pettitt

Rotary Foundation

 Jeremy Hyde  PHF  
Rtn. Jeremy Hyde

Membership

 June Green  PHF  
Rtn. June Green

Attendance

 Charlotte Dodden   
Rtn. Charlotte Dodden

Speaker Secretary

 Richard Hyde MBE  MPHF  
Rtn. Richard Hyde MBE

Safeguarding

 Simon Marsland   
Rtn. Simon Marsland

Fundraising

 Chris Wick  PHF  
Rtn. Chris Wick

Assistant Secretary

 Sharon Trotter   
Rtn. Sharon Trotter

Administration

 Will Cowell   
Rtn. Will Cowell

IT

 Lynne Paul   
Rtn. Lynne Paul

Health and Safety

 Simon Marsland   
Rtn. Simon Marsland

Club Service

 Will Cowell   
Rtn. Will Cowell

Environment

 Brendan Hallissey   
Rtn. Brendan Hallissey

Primary Webmaster

 Mark Pettitt  PHF  
Rtn. Mark Pettitt

Executive Secretary

 Mark Pettitt  PHF  
Rtn. Mark Pettitt

Social Media

 Lynne Paul   
Rtn. Lynne Paul

Mentor

 Shaun Green   
Rtn. Shaun Green

Social Sec

 Wendy Hopkins  PHF  
Rtn. Wendy Hopkins

Club Data Protection

 Charlotte Dodden   
Rtn. Charlotte Dodden

Family of Rotary

 Sylvia Abblitt   
Rtn. Sylvia Abblitt

Compliance

 Will Cowell   
Rtn. Will Cowell

Club Service Projects Chair

 Will Cowell   
Rtn. Will Cowell

Club Public Image Chair (1st Jul 2023 - 30th Jun 2023)

 Will Cowell   
Rtn. Will Cowell

Club Public Image Chair (21st Aug 2022 - 30th Jun 2023)

 Mark Pettitt  PHF  
Rtn. Mark Pettitt

Club Public Image Chair (1st Jul 2023 - 7th Jan 2023)

 Will Cowell   
Rtn. Will Cowell

New Member

 Jasmine Tripodi   
Rtn. Jasmine Tripodi