The Club Team 2023-2024


President

 Neil Gibbs   
Rtn. Neil Gibbs

Secretary

 Derek Rogers  PHF  
Rtn. Derek Rogers

Treasurer

 Derek Hurn  PHF  
Rtn. Derek Hurn

Immediate Past President

 Richard Apperley   
Rtn. Richard Apperley

President Elect

 Dave Sollis  PHF  
Rtn. Dave Sollis

Public Image

 Neil Gibbs   
Rtn. Neil Gibbs

Community

 Dave Sollis  PHF  
Rtn. Dave Sollis

International

 Derek Hurn  PHF  
Rtn. Derek Hurn

Rotary Foundation

 Derek Hurn  PHF  
Rtn. Derek Hurn

Membership

 John Morris  PHF  
Rtn. John Morris

Youth Service

 Yvonne Lane  PHF  
Rtn. Yvonne Lane

Speaker Secretary

 Julian Gobey  PHF  
Rtn. Julian Gobey

Assistant Secretary

 Mike Shillitoe  PHF  
Rtn. Mike Shillitoe

Assistant Treasurer

 Adrian Hale  PHF  
Rtn. Adrian Hale

Public Relations

 Neil Gibbs   
Rtn. Neil Gibbs

Service Projects

 Dave Sollis  PHF  
Rtn. Dave Sollis

IT

 Derek Rogers  PHF  
Rtn. Derek Rogers

Club Service

 Neil Gibbs   
Rtn. Neil Gibbs

Environment

 Julian Gobey  PHF  
Rtn. Julian Gobey

Primary Webmaster

 Derek Rogers  PHF  
Rtn. Derek Rogers

District Council Rep.

 Neil Gibbs   
Rtn. Neil Gibbs

Social Media Officer

 Neil Gibbs   
Rtn. Neil Gibbs

Executive Secretary

 Derek Rogers  PHF  
Rtn. Derek Rogers

Almoner

 Yvonne Lane  PHF  
Rtn. Yvonne Lane

Club Service Projects Chair

 Dave Sollis  PHF  
Rtn. Dave Sollis

Club Public Image Chair

 Neil Gibbs   
Rtn. Neil Gibbs