Gofal Dydd, Capel Y Waen

Tue, Sep 24th 2019 at 7:00 pm -

An informative talk by Professor Mari Lloyd-Williams

President Hywel Professor Mari and speaker finder Kevin

Cafwyd sgwrs addysgiadol iawn i aelodau’r clwb nos Fawrth y 24ain Medi gan yr Athro Mari Lloyd-Williams ar Gofal Dydd - menter gymunedol dwy-ieithog a gefnogir gan Capel Y Waen, ger Llanelwy.

Mae Gofal Dydd ymlaen ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn Capel Y Waen ac mae'n agored i unrhyw un nad yw wedi bod mewn iechyd da neu'n methu â mynd allan llawer eu hunain. Mae'r ganolfan yn cefnogi pobl â Dementia, Canser a salwch eraill a phobl sydd yn gwella ar ôl salwch ond efallai eu bod wedi colli hyder ac ati.

Mae Gofal Dydd yn gyfle prin i ofalwyr a'u teulu gael seibiant a hefyd roi pwyslais mawr ar gefnogaeth i gofalwyr a theuluoedd mewn unrhyw ffordd y gallant. Mae'r ganolfan yn cael ei rhedeg gan fand o 14 o wirfoddolwyr hyfforddedig, ond mae angen mwy arnyn nhw. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.capelywaen.btck.co.uk/CanolfanDyddaGofalCymunedol


A very informative talk was given to club members on Tuesday evening the 24th September by Professor Mari Lloyd-Williams on Gofal Dydd - a bilingual community initiative supported by Capel Y Waen, near St Asaph.

Gofal Dydd takes place on Tuesdays and Thursdays at Capel Y Waen and is open to anyone who has not been in good health or unable to get out much themselves. The centre supports people with Dementia, Cancer and other illnesses and people who are recovering from illness but may have lost confidence etc.

The day care is a rare opportunity for carers and family to have a break but also place great emphasis on support for carers and families in any way they can. The centre is run by a band of 14 trained volunteers, but are in need of more. For further information visit www.capelywaen.btck.co.uk/CanolfanDyddaGofalCymunedol

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more