Moel Arthur

Thu, Oct 17th 2019 at 9:00 am -

Last walk of the Summer

The intrepid walkers

Cawsom daith gerdded olaf y flwyddyn ar 17 Hydref ar fore braf drwy gerdded i gopa Moel Arthur. Roedd awyr glir a golygfa wych i bob cyfeiriad. Cafwyd amser i'r coesau ddod atynt eu hunain ar ol disgyn serth gyda choffi ym Melin Brwcws.

Ar ran aelodau'r clwb, diolch iti Hywel am drefnu y teithiau cerdded dros yr Haf.

We enjoyed our last walk of the year on 17th October, enjoying good weather and fine views from the summit of Moel Arthur. We had sufficient time to finish with a coffee at the Brookhouse Mill.

On behalf of club members, thank you Hywel for organising the walks throughout the Summer.

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more