Christmas Raffle Selling

Sat, Dec 21st 2019 at 9:00 am -

A very successful selling year

Just some of the Christmas Raffle selling team

Cafwyd ymdrech gwerthu tocynnau Raffl Nadolig llwyddiannus iawn eto eleni o amgylch Dinbych dros yr wythnosau diwethaf, gyda thimau gwerthu yn sefydlu eu stondin yn yr Archfarchnadoedd lleol a hefyd yn gwynebu'r elfennau ar ein taith flynyddol ar y nos Wener cyn Nadolig o amgylch y Tafarndai lleol. Mae'r raffl flynyddol yn codi miloedd o bunnoedd tuag at elusennau y clwb.

Diolch Gwynfor am drefnu'r digwyddiad eleni ac i'r holl aelodau fu yn ymroi ou hamser

A very successful Christmas Raffle ticket selling effort has taken place in and around Denbigh over the past few weeks, with selling teams setting up their stall at the local Supermarkets and also braving the elements on our annual Black Friday evening tour of the local  Public Houses. The annual raffle raises thousands of pounds towards club charities.

Thank you Gwynfor for organising this year's event and to all members who gave of their time.

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more