A New Rotary Year

Tue, Jul 5th 2022 at 7:00 pm -

Our new PresidentNos Fawrth y 5ed o Orffennaf yng Nghlwb Golff Dinbych dechreuodd blwyddyn newydd Clwb Rotary Dinbych, pan gymerodd Mike Roberts yr awenau fel Llywydd. Mae Mike eisoes wedi dechrau gweithio gyda’i dîm i ddatblygu ein cynlluniau i gefnogi cymuned Dinbych a’r cyffiniau dros y flwyddyn nesaf ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid lleol dros yr wythnosau nesaf.

Hoffai aelodau o Glwb Rotary Dinbych ddiolch i'r Parch. Peter Wykes am ei holl gymrodoriaeth a chefnogaeth fel Llywydd y Clwb dros y ddwy flynedd anodd diwethaf a chroesawn ein Llywydd newydd Mike wrth iddo ddechrau ei gyfnod yn y Swydd.

Tuesday evening the 5th of July, at the Denbigh Golf Club, saw the start of a new Denbigh Rotaryyear when Mike Roberts took over as President. Mike has already started working with his team to develop our plans to support the community of Denbigh and the surrounding area over the next year and looks forward to working with our local partners over the coming weeks.

Members of he Rotary Club of Denbigh would like to thank Rev. Peter Wykes for all his fellowship and support as Club President over the last two difficult years and we welcome our new President Mike as he starts his time in Office.

Michael RobertsContact Michael Roberts about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more