Roll The Barrel 2022

Mon, Dec 26th 2022 at 10:00 am -

Yes, the RTB is back


Cystadleuaeth Rholio'r Gasgen Cymru 2022

Oedd, roedd digwyddiad Rholio'r Gasgen yn ôl eleni ar ôl dwy flynedd o doriad oherwydd Covid.Unwaith eto cynhaliwyd y gystadleuaeth flynyddol, a drefnwyd gan Glwb Rotary Dinbych, ar stryd fawr tref Dinbych ar Ŵyl San Steffan lle’r oedd tyrfa fawr wedi ymgasglu erbyn dechrau’r weithgaredd.

Yn gyntaf roedd taith o dros 30 o hen dractorau a rhai mwy newydd o wahanol wneuthuriad a meint ar eu ffordd ar gyfer rhediad tractor Nadolig byr a drefnwyd gan Gymdeithas Hen Dractorau Dyffryn Clwyd. Nesaf i'r Stryd Fawr roedd ceffylau a helgwn Helfa Fflint a Dinbych, wedi derbyn y gwpan stirrup traddodiadol, aethant ar eu taith Gŵyl San Steffan flynddol. 

Hefyd yn diddanu’r dorf oedd John Sellers a Dilwyn Pierce ynghyd ag Ifor John Jones.

Yna cychwynnodd y prif ddigwyddiad gyda rhestr grefo ymgeiswyr ar gyfer y rasys dynion a merched, gan gynnwys cystadleuwyr o Melbourne Awstralia, Pennsylvania UDA ac ardal y Basgiaid yn Sbaen. Dechreuwyr y rasys eleni oedd Llywydd y Clwb Rotary, Mike Roberts a Maer Dinbych y Cynghorydd Alyn Ashworth.

Enillwyr y rasus oedd fel a ganlyn:

Pencampwr y Dynion  - Gareth Owen

Pencampwraig y Merched  - Tina Hoyles

Enillwyr Cystadleuaeth Tîm - Mark a Ben Harmsworth

Hefyd yn cystadlu ar arena ychydig yn llai roedd bechgyn a merched iau ac hŷn, gyda’r enillwyr yn y categori hwn fel a ganlyn:

Genethod Hŷn - Ffion Haf Jones, Ysgol Brynhyfryd

Bechgyn Hŷn - Alfie Hoyles, Ysgol Glan Clwyd

Genethod Iau - Seren Mazzi, yr Eidal

Bechgyn Iau - Tom Roberts, Ysgol Frongoch

Hoffai Clwb Rotary Dinbych ddiolch i bawb a gefnogodd y digwyddiad eleni, yn enwedig y llu o noddwyr y gystadleuaeth Rholio'r Gasgen a restrir isod. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.


The All Wales Roll The Barrel Competition 2022

Yes, the All Wales Roll The Barrel event was back this year after a two year break because of Covid. Once again the annual Roll The Barrel competition, organised by the Rotary Club of Denbigh was held on the high street of Denbigh town on Boxing Day where a large crowd had gathered by the start of proceedings.

First on was a drive through of over 30 vintage and newer tractors of various makes and sizes on their way for a short Christmas tractor run organised by Cymdeithas Hen Dractorau Dyffryn Clwyd. Next onto the High Street were the horses and hounds of the Flint and Denbigh Hunt, who after receiving the traditional stirrup cup, went on their way for their annual Boxing Day ride. Also entertaining the crowd were John Sellers and Dilwyn Pierce together with Rotarian Ifor John Jones.

The main event then got under way with a strong entry for both the men and ladies races, including competitors from Melbourne Australia, Pennsylvania USA and the Basque region of Spain. Starters of this year’s races were Rotary Club President Mike Roberts and The Mayor of Denbigh Cllr Alyn Ashworth.

Race winners were as follows:

Mens Champion - Gareth Owen

Ladies Champion - Tina Hoyles

Team Event Winners - Mark and Ben Harmsworth

Also competing on a slightly smaller arena were junior and senior boys and girls, the winners in this category being as follows: 

Senior Girls - Ffion Haf Jones, Ysgol Brynhyfryd

Senior Boys - Alfie Hoyles, Ysgol Glan Clwyd

Junior Girls - Seren Mazzi, Italy

Junior Boys - Tom Roberts, Ysgol Frongoch

The Rotary Club of Denbigh would like to thank all who supported this year’s event, especially the many sponsors of the Roll The Barrel competition who are listed below. Many thanks to you all.

Denbigh Town Council, Lock Stock, Osh Wash, Birch Hire, Carpet Emporium, Pritchard The Vet, NHC Technology, Denbigh Building Plastics, Happy Homes,Townsend Supplies, Catalyst Systems, Copper Pot, E Jones Electrical, Reebes, E G Morris Electrical, Meirion Davies & Co Ltd, Emyr Evans Tractors,Guthrie Jones & Jones, A&D Motorcycles, Penybryn Joinery, J H Jones Butchers, Shorecliff Training Ltd., Glyn Evans Auto Clinic, Denbigh Plant Services, Malpas Tractors, RFL Credit, Monopoly, Graig Motors, Woodmen UK, Clwyd Caravan Storage, E Jones & Sons, Saunders & Schwartz Opticians, Diskos, CLD Meats, Daniel Morris Family Butcher, Jones & Graham Accountants, Travelsport, GGS Heating, J & G Tyres, Henllan Bakery, CVAM, Alton Murphy, RVT Tractors, Evans Kilford Farm, Humphreys Signs, D Jones Plant Hire (Scissor Lift).

Beneficiaries of the Rotary Club Charities over the last 18 months are as follows:

Ukraine relief, Lend with Care, Rotary Foundation, Y Ty Gwyrdd, Denbigh in Bloom, Llanefydd Church, Forget me Nots, Homestart, Ysgol Frongoch, Pakistan disaster appeal, Denbigh High School, Ysgol Pendref, Shelter Box, Hope House, Mercy Ships, Mary Dei, Medicins sans Frontieres, Llannefydd Community Group,Aid to Gambia, RYLA sponsorshipDilwyn EvansContact Dilwyn Evans about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more