An Evening Of Table Tennis

Tue, Mar 14th 2023 at 6:00 pm -

.


Nos Fawrth y 14eg o Fawrth gwelwyd criw brwdfrydig o Rotariaid Dinbych yn ymweld รข chanolfan Hamdden Rhuthun ar gyfer twrnamaint Tenis Bwrdd a drefnwyd gan Is-lywydd y clwb Walter Roberts. Bu chwarae brwd drwy gydol y noson gyda rownd derfynol yn cael ei chwarae rhwng y Rotariaid Robin Williams ac Hamilton Grantham gyda Robin yr enillydd. Yn dilyn y chwarau cafwyd pryd o fwyd a chymrodoriaeth hynod bleserus yn Y Llew Gwyn, Llanfair Dyffryn Clwyd.

Diolch Walter am drefnu'r noson.

Tuesday evening the 14th of March saw a group of enthusiastic group of Denbigh Rotarians visit the Ruthin Leisure centre for a Table Tennis tournament organised by Rotarian and Vice President Walter Roberts. There was keen play throughout the evening with a grand final being played out between Rotarians Robin Williams and Hamilton Grantham with the eventual winner being Robin. Following the event a very enjoyable meal and fellowship was had at The White Horse, Llanfair Dyffryn Clwyd.

Thank you Walter of arranging the evening.

Walter RobertsContact Walter Roberts about this page:

(ALL fields required)

(If you are a Rotarian, please name your club.)

'What We Do' Main Pages:

What the club have donated, both locally and Internationally between 2019 and 2023

more  

Youth Service Activities

more